ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Szkolenie dla bibliotekarzy: Edukacja regionalna w bibliotece

Data publikacji: 10/11/2021

Serdecznie zapraszamy osoby zajmujące się pracą z młodzieżą i osobami dorosłymi w instytucjach kultury i instytucjach pozarządowych na szkolenie wyjazdowe “Edukacja regionalna w bibliotece”.

Szkolenie odbędzie się w piątek, 19 listopada 2021 r.
w Bibliotece Miejskiej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

Liczba miejsc ograniczona! Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Program szkolenia:

Godziny: 10:00 – 16:00/17:00

Prowadzący: Marcin Musiał

 1. Archiwa domowe w bibliotece. Warsztat dotyczący pracy z użytkownikami biblioteki.
  1. Archiwum domowe, archiwum społeczne – teoria
  2. Jak pozyskiwać zbiory i jak się z nimi obchodzić (katalogowanie, opracowywanie, przechowywanie)
  3. Potencjał archiwaliów w bibliotece
 2. Edukacja regionalna w bibliotece – jak zainteresować młode pokolenia lokalną historią.
  1. Biblioteka jako miejsce gromadzenia zbiorów regionalnych i kształtowania/umacniania tożsamości regionalnej
  2. Warsztat – jak wykorzystać regionalne archiwalia (zdjęcia, dokumenty, mapy) do pracy z młodzieżą w kontekście edukacji regionalnej
 3. Historia mówiona – jak nagrywać relacje i prowadzić archiwum historii mówionej – wprowadzenie 
  1. Krótko o teorii historii mówionej
  2. Nagrywanie relacji
  3. Transkrypcja, archiwizacja
  4. Przykłady wykorzystania historii mówionej
 1.  
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl