ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Szkolenie dla bibliotekarzy powiatu piaseczyńskiego

Data publikacji: 16/05/2022

W ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 13 maja 2022 roku w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, w Filii przy Kościuszki odbyło się szkolenie “Metody i formy wykorzystania literatury w sytuacjach kryzysowych”, które poprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz, nauczyciel biblioterapii z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W szkoleniu udział wzięli bibliotekarze z całego powiatu. 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, że każdy człowiek może przeżywać swoje prywatne kryzysy na różnych etapach życia. Czasami są to mniejsze lub większe problemy, jednak zawsze musimy się z nimi zmierzyć. Dr Wanda Matras-Mastalerz zaprezentowała słuchaczom wiele tytułów książek mogących pomóc w rozmowie na temat różnych kryzysów, zarówno wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prowadząca z dużym zaangażowaniem omawiała trudne tematy. Słuchacze byli tak zasłuchani i zainteresowani szkoleniem, że nie zauważyli upływu czasu. Na koniec spotkania wielu uczestników wyrażało chęć udziału w innych szkoleniach prowadzonych przez dr Wandę Matras-Mastalerz.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl