ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Szkolenie dla bibliotekarzy: Rzecznictwo i PR w bibliotece

Data publikacji: 25/10/2022

W piątek, 7 października, w Bibliotece Głównej odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy pt. „Rzecznictwo i PR w bibliotece”. W szkoleniu wzięli udział bibliotekarze z Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz bibliotekarze z innych bibliotek w Powiecie Piaseczyńskim. Szkolenie poprowadził Marcin Skrabka z firmy Good Books.

Pan Marcin opowiadał o tworzeniu wizerunku osobistego oraz wizerunku instytucji. Bibliotekarze mieli okazję dowiedzieć się więcej o komunikacji z czytelnikami, dobrych praktykach w prowadzeniu stron internetowych, profili w mediach społecznościowych oraz promowaniu wydarzeń.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.