ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Szkolenie dla bibliotekarzy: Rzecznictwo i PR w bibliotece

Data publikacji: 25/10/2022

W piątek, 7 października, w Bibliotece Głównej odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy pt. „Rzecznictwo i PR w bibliotece”. W szkoleniu wzięli udział bibliotekarze z Biblioteki Publicznej w Piasecznie, bibliotekarze z innych bibliotek w Powiecie Piaseczyńskim, pracownicy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele partnerstw, m.in Centrum Kultury i DKK. Szkolenie poprowadził Marcin Skrabka z firmy Good Books.

Tematem tego szkolenia było skuteczne promowanie działalności biblioteki oraz jej wpływu (jako instytucji kultury) na otoczenie. Trener, Marcin Skrabka, opowiadał o tworzeniu wizerunku osobistego oraz wizerunku instytucji. Bibliotekarze mieli okazję dowiedzieć się więcej o komunikacji z czytelnikami, dobrych praktykach w prowadzeniu stron internetowych, profili w mediach społecznościowych oraz promowaniu wydarzeń.

Podczas szkolenia, które miało charakter wykładowo-warsztatowy, bibliotekarze oraz zaproszeni goście poznali tajniki tworzenia tekstów oraz materiałów dla mediów. Nauczyli się jak przygotować plan działań rzeczniczych prowadzących do budowania silnej pozycji biblioteki jako III miejsca. 

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl