ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Szkolenie dla bibliotekarzy: warsztaty tworzenia podcastów

Data publikacji: 03/06/2022

W poniedziałek, 30 maja, pracownicy Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz innych bibliotek z Powiatu Piaseczyńskiego, a także przedstawiciele partnerstw brali udział w głównej części szkolenia z projektowania, produkcji i publikacji podcastów. Warsztaty prowadziła Natalia Kościńska z firmy Good Books.

W trakcie kursu uczestnicy zdobyli dalsze informacje z zakresu emisji głosu i jego rejestracji. Dowiedzieli się jakich narzędzi używać do obróbki i montażu zgromadzonego materiału, a także jak i gdzie gotowe nagrania publikować i promować.

Praca z własnym głosem okazała się bardzo ciekawym doświadczeniem, inspirującym do dalszych działań. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia umożliwią uczestnikom samodzielną pracę w przyszłych zadaniach.

Szkolenie było realizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl