ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Szkolenie dla kadr kierowniczych bibliotek

Data publikacji: 21/10/2020

Kolejne szkolenie dla bibliotekarzy odbyło się 19 października w Bibliotece Głównej w Piasecznie. Tym razem temat dotyczył zarządzania zasobami ludzkimi. W szkoleniu pt. “Pozafinansowe formy motywacji pracowników biblioteki” wzięli udział kierownicy filii i dyrektorzy bibliotek z powiatu piaseczyńskiego. Szkolenie poprowadził trener Adam Zajchowski, który omówił wraz z uczestnikami m.in. style komunikacji, przywództwo sytuacyjne oraz piramidę potrzeb Maslowa, a także motywację pracowników ze względu na wartości Roberta Diltsa. Prowadzący odnosił się także do praktyki i pracy w bibliotekach. Do zobaczenia na kolejnych szkoleniach!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl