ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

Data publikacji: 17/06/2021

W czerwcu 2021 kadra pracownicza Biblioteki Publicznej w Piasecznie wzięła udział w szkoleniu z pierwszej pomocy. Kurs poprowadził strażak Państwowej Straży Pożarnej i ratownik medyczny Arkadiusz Kurman.

Szkolenie pracowników z pierwszej pomocy - resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Na spotkaniu mogliśmy sami przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie oraz nauczyć się używać defibrylatora. Dowiedzieliśmy się więcej na temat postępowania w przypadku zawałów serca, udarów krwotocznych, niedokrwień, napadu epilepsji, cukrzycy czy zakrztuszeń u osób dorosłych, dzieci i niemowląt. Ważnym tematem były również przyczyny utonięć, które w okresie wakacyjnym stanowią duży odsetek zgonów – postepowanie w przypadku ratowania osoby topiącej się, czy będącej ofiarą podtopienia.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.