ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Szkolimy się: Pierwsza pomoc

Data publikacji: 01/03/2023

Zespół biblioteki wziął udział w szkoleniu z pierwszej pomocy. Kurs poprowadzili ratownicy ze Stowarzyszenia PoMocny Sztab Bartłomiej Duda i Piotr Duda. Spotkanie z pierwszej pomocy odbyło się w 3 turach (11, 18, 25.02.2023).

Jak możemy przeczytać na stronie www.pomocnysztab.org.pl: Ludzkie życie to bezcenny dar i trzeba robić wszystko, żeby je ratować! A kiedy jest zagrożone, pomóc może każdy z nas, dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć jak.

Podczas 6-cio godzinnego szkolenia mieliśmy okazję posłuchać teorii dotyczącej ratowania życia, jak i w praktyce przekonać się, jakie działania trzeba podjąć, gdy jesteśmy świadkami wypadku. W trakcie całego szkolenia poruszone zostały tematy takie jak aspekty prawne, prawidłowe wezwanie pomocy, resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem interaktywnych fantomów (osoby dorosłej, nastolatka oraz dziecka), obsługa defibrylatora automatycznego (AED), pozycja bezpieczna, zadławienia u dorosłych i dzieci z pełnym przećwiczeniem, zawały, udary, cukrzycę, oparzenia, rany, krwotoki oraz inne zdarzenia, których możemy być świadkami.

Dzięki ratownikom ze Stowarzyszenia PoMocny Sztab zyskaliśmy bezcenną wiedzę. Dziękujemy i polecamy!

Szkolenie zorganizowane w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Logotyp Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl