ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Szkolimy się: Planowanie i realizacja działań dostępnych w bibliotece

Data publikacji: 24/04/2023

Pracownicy biblioteki wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu pt. „Planowanie i realizacja działań dostępnych w bibliotece”. Szkolenie odbyło się 20 kwietnia 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.

Mieliśmy okazję zwiedzić przasnyską bibliotekę oraz poznać zastosowane w niej rozwiązania ułatwiające dostęp użytkownikom.

Dyrektorka Małgorzata Sobiesiak opowiedziała o historii biblioteki i jej lokalizacjach. Mówiła również o zarządzaniu biblioteką, o planowaniu włączających wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, a także działań dostępnych z perspektywy osoby poruszającej się na wózku.

Mieliśmy także okazję poznać historię Przasnysza podczas spaceru z przewodnikiem, a także przasnyskim bibliotekarzem, Tomaszem Gajewskim.

Na zdjęciu widoczny jest budynek z rynku Starego Miasta w Przasnyszu.

Na koniec uczestniczyliśmy w spotkaniu autorskim z Sylwią Błach –  autorką powieści grozy i horrorów, kobietą wielu talentów, dla której niepełnosprawność nie jest barierą w realizacji jej pasji.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

belka z logotypami
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl