ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Szkolimy się: Porozmawiajmy o autyzmie. Inkluzja NIE iluzja.

Data publikacji: 03/02/2023

“Porozmawiajmy o autyzmie. Inkluzja NIE iluzja. #przyjaźniedlaautyzmu” to tytuł szkolenia, które Sylwia Kowalska i Janek Gawroński z fundacji Autism Team przygotowali dla zespołu pracowników Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Szkolenie odbyło się 2 lutego 2023 roku  w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Pilcha w Kielcach – filia nr 7 “Mediateka” – Poczytalnia na dVoRcu, która mieści się w niezwykłym budynku dworca PKS w kształcie spodka.

Medioteka jest oznaczona jako Niebieska Strefa (pierwszy w Polsce, innowacyjny projekt wdrożenia systemów wsparcia, którego celem jest dostępność). Przestrzeń ta jest dostosowana do potrzeb osób w spektrum autyzmu, a także osób cierpiących na zaburzenia społeczne, lękowe i inne.

Pracowników naszej biblioteki, na czele z dyrektorem Łukaszem Krzysztofem Załęskim i zastępcą dyrektora Sylwią Chojnacką-Tuzimek, powitała dyrektor MBP Anna Żmudzińska.

Szkolenie Fundacji Autism Team objęło najistotniejsze zagadnienia rozwojowe osób w spektrum autyzmu w ujęciu interdyscyplinarnym. Dodatkową wartością było prezentowanie tematu z czterech perspektyw – osoby w spektrum autyzmu, ucznia, rodzica oraz eksperta. Prowadzący opowiadali o tym, co warto wiedzieć o autyzmie od strony praktycznej, o aktualnej sytuacji osób ze spektrum, a także o jasnej stronie spektrum. Nie zabrakło także studium przypadków. Otrzymaliśmy dużą dawkę wiedzy w kontekście inkluzywnych działań i rozwiązań systemowych dotyczących szeroko rozumianej dostępności dla osób w spektrum autyzmu. 

Szkolenie zorganizowane w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Logotyp Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl