ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

“Szuflada Talentów” – spotkanie z Oleną Zhurovą-Tsolka

Data publikacji: 14/12/2021

W tym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu edukacyjnego „Szuflada Talentów” organizowane we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie.

Spotkanie poprowadziła pani Olena Zhurova-Tsolka, która w interesujący sposób przybliżyła dzieciom zawody związane z muzyką. Zaprezentowała świat muzyki jako życiową pasję. Opowiedziała o kompozytorach, muzykach, lutnikach i stroicielach fortepianu. Dzieci z zainteresowaniem słuchały muzyki klasycznej. Dowiedziały się jaka jest różnica między wiolonczelą a skrzypcami, jak stroi się fortepian oraz miały okazję posłuchać na żywo brzmienia wiolonczeli.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.