ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Szyjemy sówki z filcu

Data publikacji: 06/09/2022

Zapraszamy dzieci od 8 roku życia na szydełkowanie sówek z filcu. Spotykamy się 16 września w  filii przy ul. Kościuszki 49. Obowiązują zapisy. Aby wziąć udział w zajęciach należy wypełnić Karta Zgłoszenia   i przesłać uzupełniony skan na adres kosciuszki@biblioteka-piaseczno.pl  lub przynieść osobiście do biblioteki. Płatność za zajęcia 5 zł. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

Szyjemy sówki z filcu

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.