ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

# t e n o d k s i ą ż e k – Jakub Żulczyk i jego powieści

Data publikacji: 30/09/2020

Rozpoczynamy nowy cykl recenzji filmowych – #tenodksiążek, w których Kacper Andruszczak, nasz nowy animator, będzie opowiadał o bohaterach spotkań i ich powieściach. Pierwszy film dotyczy twórczości Jakuba Żulczyka. Zapraszamy na film!

O spotkaniu z Jakubem Żulczykiem przeczytasz tutaj.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl