ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

TeamUp dla dzieci

Data publikacji: 29/09/2022

TeamUp to zajęcia grupowe oparte na ruchu, w ramach których dzieci uczą się współpracy, komunikacji, wspierania innych. Osiągają te umiejętności, bawiąc się. Zapraszamy na zajęcia do filii Złotokłos w dniach 6, 13, 20, 27 października 2022 (do wyboru) w godzinach 16:00-17:00.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. Konieczne zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona.

By wziąć udział należy zgłosić się mailowo (zlotoklos@biblioteka-piaseczno.pl) lub telefonicznie (22 726 92 01), a najpóźniej w dniu warsztatów dostarczyć wypełnioną Kartę zgłoszeniową i zaakceptować Regulamin.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl