ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Ten lęk mnie zabije! – warsztat psychoedukacyjny dla dorosłych ONLINE

Data publikacji: 23/04/2021

Badania dowodzą, że większość osób przynajmniej raz w życiu doświadczyła ataku paniki. Gdy ataki pojawiają się coraz częściej, zaczynają negatywnie wpływać na codzienne funkcjonowanie osoby, która ich doświadcza, skutecznie utrudniając normalne życie.

Dlaczego ataki paniki się pojawiają? Co sprawia, że u niektórych osób się powtarzają? Po co jest nam lęk i czy może nam zaszkodzić?

Warsztat kierowany jest do osób, które:

  • doświadczyły lub doświadczają ataków paniki,

  • chcą dowiedzieć się więcej o mechanizmach działania i utrzymywania się problemu,

  • chcą dowiedzieć się o możliwych sposobach pracy nad atakami paniki, by się od nich uwolnić,

  • są zainteresowane tematyką lęku i ataków paniki.

Zapraszamy w sobotę 15 maja o godzinie 11:00!

Warsztat odbędzie się online za pomocą platformy ZOOM. W trakcie warsztatów będzie wymagana możliwość korzystania z kamery oraz mikrofonu.

Aby wziąć udział w warsztacie należy złożyć wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia osobiście w Oddziale dla dorosłych Biblioteki Głównej, lub mailowo na adres cemdorosli@biblioteka-piaseczno.pl.

Przed zgłoszeniem swojego udziału w warsztacie prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu Warsztatów.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl