ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Ten lęk mnie zabije – warsztat psychoedukacyjny

Data publikacji: 25/05/2021

W sobotę 15 maja odbył się warsztat psychoedukacyjny o atakach paniki “Ten lęk mnie zabije”. Spotkanie miało formę on-line za pomocą platformy ZOOM.

Podczas warsztatu zajęliśmy się rozkładaniem ataków paniki na czynniki pierwsze i rozbrajaniem poszczególnych elementów.

W pierwszej kolejności poruszyliśmy temat lęku, dlaczego i po co się pojawia oraz skąd biorą się fizjologiczne objawy, które są tak niepokojące podczas ataku paniki. Rozmawialiśmy o rozpowszechnieniu ataków paniki i zbudowaliśmy model tłumaczący, dlaczego u niektórych osób się utrzymują, a u innych nie, i który element układanki warto osłabić lub wyeliminować, by uwolnić się od tak silnych napadów lęku. Przyglądaliśmy się faktom i mitom na temat strategii pomocnych w radzeniu sobie z atakiem i omówiliśmy rolę psychoterapii w skutecznym pozbyciu się problemu.

Na koniec przećwiczyliśmy te pomocne sposoby uwalniania się od lęku – narzędzia, które pomogą w samodzielnym stawianiu czoła problemowi.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl