ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Turniej w Super Mario Bros – brak miejsc

Data publikacji: 18/10/2022

Filia Zalesie Górne przy wsparciu Multicentrum organizuje pierwszy turniej w Super Mario Bros. Turniej odbędzie się 14 listopada 2022 roku o godz. 15.00. Mogą w nim wziąć udział dzieci do 12. roku życia po wcześniejszym zgłoszeniu i wypełnieniu karty zgłoszeniowej i zaakceptowaniu regulaminu.

Zadaniem turniejowym jest rozegranie gry Super Mario Bros z zachowaniem poniższych ustaleń:

  • Każdy z graczy rozpoczyna grę od nowa.
  • Zwycięzcą zostaje ten z graczy, który zdobędzie najwięcej punktów. Lista punktacji dostępna będzie na miejscu do wglądu uczestników i aktualizowana po każdym z graczy.
  • O kolejności startu uczestników zdecyduje losowanie.
  • Każdy uczestnik ma możliwość rozegrać maksymalnie 4 poziomy świata 1 (1-1, 1-2, 1-3, 1-4).
  • Dopuszcza się zbieranie grzybków dających ekstra życie.
  • Dopuszcza się korzystanie ze skrótów ukrytych w rurach.
  • W przypadku wykorzystania wszystkich żyć postaci przed dotarciem do ostatniego turniejowego poziomu, liczy się liczba punktów uzyskanych w momencie ostatniego etapu.
  • Za zachowane życia doliczane są dodatkowe punkty – każde z nich to 5 tys. punktów.
  • Za złamanie któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów uczestnik kończy grę w danym momencie, a gracz nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji punktowej.
  • Liczba uczestników – max. 10.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl