ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Tydzień Bibliotek z Renatą Piątkowską

Data publikacji: 05/05/2021

Z okazji Tygodnia Bibliotek, który świętować będziemy od 8 do 15 maja,  biblioteka przy ul. Kościuszki 49 zaplanowała spotkanie online z Renatą Piątkowską zatytułowane “Zbój, Mruk i reszta”, dedykowane dzieciom z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Już nie możemy się doczekać!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl