ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Tydzień Zakazanych Książek

Data publikacji: 22/09/2021

Właśnie trwa Tydzień Zakazanych Książek, który w tym roku przypada od 19 do 25 września. W tym czasie eksponujemy na regałach książki i zachęcamy do sięgania po pozycje, które z różnych powodów, w różnych okresach historycznych były zakazane. Zapraszamy do filii przy ul. Kościuszki 49 do wypożyczania zakazanych książek.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.