ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Ukraina w obiektywie

Data publikacji: 19/05/2021

Ukraina składa się głównie ze stepów i wyżyn. Tutaj znajdziemy nienaruszoną przyrodę, zielone stepy, a także miasta bogate w zabytki. Ukraina to mieszanina kultur, tradycji i historii. Orient miesza się tutaj z kulturą europejską, znajdziemy również ślady Tatarów czy Carów.

Na Ukrainie dominuje religia prawosławna, jednak działają tylko cztery kościoły prawosławne. Ciekawostką jest to, że prawie 50% ludności Ukrainy nie przyznaje się do jakiejkolwiek wiary.

Krajobrazy Ukrainy możemy oglądać dzięki zdjęciom Piotra Michalskiego oraz Zbigniewa T. Pągowskiego. Wystawa online zorganizowana w ramach akcji “Z książką przez świat”.

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl