ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Ulotka ETR

Data publikacji: 09/05/2023

W Bibliotece Publicznej w Piasecznie powstała ulotka ETR – tekst łatwy do czytania i zrozumienia. Ulotka zawiera wszelkie informacje na temat dostępności biblioteki, a także instrukcje, ułatwiające poruszanie się w jej przestrzeni, wskazówki dotyczące dojazdu oraz możliwości w Bibliotece . Tekst jest napisany w sposób czytelny, co ułatwia jego zrozumienie dla osób z trudnościami w czytaniu i zrozumieniu tekstów. Biblioteka Publiczna w Piasecznie, oprócz ulotki ETR, dokłada starań, aby zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników. Dzięki temu, osoby z różnymi potrzebami mają równy dostęp do wiedzy i mogą skorzystać z zasobów Biblioteki. 

W procesie tworzenia ulotki wzięli udział konsultanci i samorzecznicy: Kacper Dzwonkowski, Grzegorz Grzegrzułka, Jakub Piórecki, Oleh Yahello. 

Przeczytaj opis Biblioteki w tekście łatwym do czytania i rozumienia ETR 

Ulotka została wydrukowana w ramach projektu “Kultura bez barier”. Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

belka z logotypami
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl