ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Uwrażliwieni na potrzeby innych

Data publikacji: 27/05/2021

26 maja 2021 roku pracownicy naszej biblioteki w ramach programu “7 Wspaniałych. Ambasady Dostępności”, realizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultury, mogli wziąć udział w szkoleniu przygotowanym przez Fundację Polska bez barier.

Szkolenie pt. “Uwrażliwienie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” dało nam solidną dawkę wiedzy o sytuacji osób z niepełnosprawnościami, o oczekiwaniach wobec instytucji w zakresie dostępności, a także sprawiło, że jako zespół mogliśmy na własnej skórze poczuć, z czym wiążą się różne rodzaje niepełnosprawności. Warsztaty miały na celu uwolnienie nas od schematów i mitów.

Na zdjęciu Maciek Augustyniak z Fundacji Polska bez barier i Natalia Roicka z Mazowieckiego Instytutu Kultury w trakcie prowadzenia szkolenia z dostępności

Maciek Augustyniak z Fundacji Polska bez barier i Natalia Roicka z Mazowieckiego Instytutu Kultury poprowadzili w sposób ciekawy i niebanalny całe warsztaty. Nie mogliśmy się nudzić!

Dowiedzieliśmy się, jak powinno się projektować przestrzeń oraz dostosowywać istniejące rozwiązania, tak aby były bardziej dostępne dla użytkowników z niepełnosprawnościami. Rozmawialiśmy o zmianach, jakie możemy i powinniśmy wprowadzić w naszych bibliotekach, aby korzystanie z nich było łatwiejsze i wygodniejsze dla wszystkich czytelników. W czasie spotkania mogliśmy także sami doświadczyć, jak to jest być osobą niewidomą czy poruszającą się na wózku. Maciek opowiadał nam również o festiwalu muzycznym Orange Warsaw Festival – od 2012 roku Fundacja Polska bez barier wspólnie z Fundacją Orange pracują nad wdrażaniem najlepszych rozwiązań z zakresu dostępności.

Celem szkolenia miało być przede wszystkim zwróceniem naszej uwagi, że DOSTĘPNOŚĆ to zrozumienie drugiego człowieka i jego potrzeb. Empatia i otwartość na innych to klucz do sukcesu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl