ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

W. A. Mozart – cudowne dziecko

Data publikacji: 10/01/2020

Biblioteka Publiczna w Jazgarzewie gościła wiolonczelistkę Olenę Zhurovą-Tsolka na kolejnym spotkaniu z serii “Opowieści snute smyczkiem”. Dziś królowała muzyka W. Amadeusza Mozarta, genialnego muzyka i kompozytora oper, z których najbardziej znana to “Czarodziejski flet” i “Wesele Figara”.

W swoim krótkim życiu skomponował  50 symfonii. Te wszystkie ciekawostki z jego życia przybliżyła nam Olena, przeplatając to fragmentami jego muzyki.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl