ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

W jaki sposób wspierać dziecięcą samodzielność?

Data publikacji: 22/11/2021

Zachęcanie dziecka do samodzielności to temat, który ma różne oblicza, bo i samodzielność dziecka to obszar wielowątkowy.

Minione spotkanie Empatycznej Szkoły dla Rodziców prowadzone przez Agnieszkę Podleśną przebiegło pod jego szyldem.
 
Dzieci w naturalny sposób idą ku samodzielności. Czasami wystarczy im w tym po prostu nie przeszkadzać. Innym razem dzieci potrzebują naszego wsparcia czy pomocy.
 
Z drugiej strony jesteśmy my, dorośli, którzy mają różne zasoby na to wspieranie. Dlatego by dawać wsparcie naszym dzieciom, potrzebujemy nieraz poszukać wsparcia dla samych siebie.
 
Spotkania Empatycznej Szkoły dla Rodziców niewątpliwie takie wsparcie dają. Wiele uczestniczek już żałuje, że cykl nieuchronnie zmierza ku końcowi. Owoce naszych spotkań możemy bowiem oglądać już dzisiaj i będzie nam brakowało tego cotygodniowego rytmu i impulsu do rozwoju.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.