ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

W świecie Minecrafta

Data publikacji: 07/02/2020

Tworzenie farmy, domów, wywoływanie deszczu, a nawet deszczu z owiec – to wszystko na warsztatach z programowania z Minecraft. 6 lutego 2020 roku dwie grupy młodych programistów uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez edukatora z Mind Cloud w ramach współpracy z Lokalnymi Klubami Kodowania. Dzieci mogły wykazać się swoją wyobraźnią przy budowaniu, a potem zaprezentować swoje projekty. Uczestnicy rozwiązywali także zadania na Wyspie Kodowania.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl