ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

W wolnym czasie… biblioteka

Data publikacji: 12/02/2020

Zapraszamy:

  • po lekturę szkolną,
  • po gazetę,
  • spotkać się ze znajomymi,
  • bez okazji 🙂
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl