ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wakacje z animacją poklatkową

Data publikacji: 26/06/2021

Z okazji rozpoczynających się wakacji zapraszamy dzieci w wieku 10-14 lat na stacjonarne warsztaty z tworzenia animacji poklatkowej. Filmiki powstaną na tabletach z wykorzystaniem specjalnej aplikacji do nagrywania animacji poklatkowych.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: (22) 484 21 47 i mailowo: cemdzieci@biblioteka-piaseczno.pl

Uczestnicy muszą zapoznać się z Regulaminem Warsztatów i wypełnić Kartę Zgłoszenia.

W dniu warsztatów należy wypełnić Oświadczenie Covid-19

Wakacje z animacją poklatkową

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.