ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wakacyjne Bingo

Data publikacji: 20/06/2024

Przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży akcję promującą czytelnictwo Wakacyjne Bingo. Zasady są proste – musicie zaznaczyć cztery pola na karcie pionowo, poziomo lub ukośnie. Proste? No to gramy! Dla wytrwałych czeka wszystkie 16 pól i nagrody dodatkowe.
Akcję zaczynamy od  24 czerwca i potrwa do 30 sierpnia 2024 roku w filii Piaseczno przy Szkolnej 18.

Każdy, kto poprawnie wypełni Kartę Bingo, otrzyma gadżet (do wyczerpania zapasów).

Zasady akcji:

  1. Każdy Uczestnik Akcji otrzymuje Kartę Bingo, którą należy uzupełnić tytułami
    i autorami książek wypożyczonych w filii Piaseczno przy Szkolnej 18 pomiędzy 24.06.2024 a 30.08.2024 roku.
  2. Kartę Bingo można otrzymać w filii Piaseczno przy Szkolnej 18 lub pobrać poniżej.
  3. Każdy tytuł może być wpisany tylko raz na Karcie. Nie można zaznaczyć dwóch lub więcej pól przy pomocy jednego przeczytanego tytułu, nawet jeśli pasuje do wielu.
  4. Przy zwrocie książek bibliotekarz przybija pieczątkę biblioteczną w uzupełnionych kratkach. Uczestnik sam musi zwrócić się do bibliotekarza z prośbą o przybicie pieczątki na Karcie.
  5. Po zebraniu czterech pieczątek poziomo, pionowo lub ukośnie należy przynieść Kartę Bingo do filii Piaseczno przy Szkolnej 18  i przedstawić ją bibliotekarzowi. Po pozytywnej weryfikacji Karty Uczestnik otrzymuje upominek (do wyczerpania zapasów).  
  6. Jeśli Uczestnik zbierze wszystkie 16 pieczątek, otrzyma nagrodę dodatkową (do wyczerpania zapasów).
  7. Karty należy uzupełniać i oddać do 30.08.2024 roku. Po tym terminie Karty nie będą ważne, a upominki i nagrody nie będą przyznawane.
  8. Każdy Uczestnik może złożyć jedną Kartę Bingo. Organizator nie zwraca Kart Uczestnikom.

Karta Wakacyjne Bingo

Regulamin Akcji Promującej Czytelnictwo Wakacyjne Bingo

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl