ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warszawska Syrenka 2021 – Eliminacje ONLINE

Data publikacji: 10/03/2021

Decyzją dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie, eliminacje gminne konkursu “Warszawska Syrenka 2021” odbędą się online.

Regulamin “Warszawska Syrenka” 2021 (kliknij, aby pobrać regulamin). 

W regulaminie organizatora szczegółowo określono warunki dotyczące plików filmowych:

W przypadku przeprowadzenia eliminacji w formie przeglądu materiałów filmowych prosimy o przygotowanie nagrania prezentacji w formie audio – wideo spełniającego następujące wymogi:

1. Nagranie musi być zrealizowane w jednym ujęciu i jedną kamerą w zamkniętej przestrzeni. Nie dopuszcza się montażu i modyfikacji nagranego materiału. Nagranie recytatora interpretującego utwór literacki powinno być w pozycji stojącej w planie ogólnym, tak by można było widzieć całą postać. W czasie nagrania dozwolone są zbliżenia kamery na recytatora, czyli tzw. zacieśnienie kadru. Kamera powinna być ustawiona na wysokości wzroku recytatora, aby uzyskać jak najbardziej naturalny sposób wypowiedzi. Unikamy filmowania z dolnej i górnej perspektywy.

2. Każdy plik filmowy powinien zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza recytator, imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu (chodzi o tytuł pliku).

3. Należy zadbać o odpowiednią jakość nagrania pod względem technicznym. – Plik w formacie mp4 lub mov, mts. Rozdzielczość: Full HD 1080p lub UHD 4k. – Klatkarz: 25 lub 30 klatek na sekundę, format 16:9 w poziomie lub w pionie. – Dźwięk: należy również pamiętać o odpowiedniej jakości audio nagrania, tak by recytacja była w pełni słyszalna podczas odtwarzania na komputerze. W czasie nagranie nie powinny dochodzić zbędne dźwięki (gwar uliczny, przypadkowe hałasy itd.).

Pomieszczenie, w którym odbywa się nagranie powinno być pozbawione pogłosu (odradzamy nagrywanie w salach gimnastycznych, klatkach schodowych itp.).

Światło: recytator może ustawić się przodem do okna a kamerę – między oknem a recytatorem. W podobny sposób można skorzystać ze sztucznego światła.

4. Zalecamy, aby wykonawca prezentował się na neutralnym tle (pusta ściana, kurtyna, jednobarwna zasłona itd. z otoczenia wykonawcy usuwamy wszystkie zbędne przedmioty jak bibeloty, kwiaty, obrazy itd.).

5. Prezentacji recytatora „nie wzbogacamy” o dodatkową muzykę w tle. Najważniejszy jest recytator i to co ma do przekazania. Dlatego też rezygnujemy z rekwizytów i uteatralizowania wystąpień.

6. Przypominamy o odpowiednim ubraniu do prezentacji, które również wpływa na ogólny wyraz artystyczny wystąpienia. Prosimy o dokładne sprawdzenie jakości technicznej nagrań przed umieszczeniem ich w folderze.  Jury Konkursu będzie brało pod uwagę również aspekt wizualny prezentacji konkursowych, gdyż do takiej kategorii sztuki należy recytacja, i jednocześnie namawia do świadomego, przemyślanego używania w wystąpieniach recytatorskich tego typu środków jak: kostium, kadr, tło, otoczenie.

Każda szkoła typuje po pięć osób z każdej grupy wiekowej – klasy 0-III; IV-VI; VII-VIII. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa nr 1, nr 5 oraz szkoła z Józefosławia, które ze względu na swoją liczebność w obu kategoriach typują po 10 osób. 

Wypełnione elektronicznie tabele zgłoszeń oraz filmy konkursowe prosimy nadsyłać drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 roku, na adres: konkurs@biblioteka-piaseczno.pl. Filmy najlepiej umieścić na dysku Google do pobrania lub wysłać przez We Transfer (wszystkie zgłoszenia w jednym linku).

Komisja konkursowa będzie obradować w dniach 7 i 8 kwietnia 2021 roku.

 
W sprawach organizacyjnych eliminacji gminnych Warszawskiej Syrenki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 
Urszula Bąkowska, specjalista ds. promocji, 
u.bakowska@biblioteka-piaseczno.pl / tel.  (22) 484 21 52  
 
Do pobrania:
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl