ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warszawska Syrenka

Data publikacji: 11/02/2020

Biblioteka Publiczna w Piasecznie informuje, że w dniach 23 i 24 marca 2020 roku w sali widowiskowej bibliotece w Centrum Edukacyjno -Multimedialnym (ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno) odbędą się eliminacje gminne do 43. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

Jest to konkurs z wieloletnią tradycją, jego istotą jest pobudzanie aktywności  artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury.
Konkurs cieszy się dużą popularnością i szkoły z naszej gminy chętnie biorą w nim udział. Każda szkoła typuje po pięć osób z każdej grupy wiekowej – klasy 0-III; IV-VI; VII-VIII. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa nr 1, nr 5 oraz szkoła z Józefosławia, które ze względu na swoją liczebność w obu kategoriach typują po 10 osób. Ramowy program eliminacji gminnych uzależniony jest od ilości zgłoszeń, dlatego planowane godziny przesłuchań mogą ulec zmianie. 
 
Program eliminacji gminnych:
• 23 marca (poniedziałek) godz. 9.00 – uczniowie klas 0-III,  godz. 13.00 – uczniowie klas VII –VIII
• 24 marca (wtorek) godz. 9 .00 – uczniowie klas IV- VI
 
Wypełnione elektronicznie tabele zgłoszeń prosimy nadsyłać drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2020 r. W sprawach organizacyjnych eliminacji gminnych Warszawskiej Syrenki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 
Urszula Bąkowska, specjalista ds. promocji, 
u.bakowska@biblioteka-piaseczno.pl / tel.  (22) 484 21 52  
 
Do pobrania:
 
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl