ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

FESTIWAL // Warsztat tworzenia opowieści Michała Malinowskiego

Data publikacji: 28/09/2020

Michał Malinowski  – opowiadacz, pedagog, pisarz, podróżnik, kustosz, pomysłodawca i założyciel MuBaBaO, członek Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury.

W 1997 roku wiedziony impulsem wyruszył do Papui Nowej Gwinei, gdzie spotkał tradycyjnych opowiadaczy i postanowił zarzucić dotychczasową pracę na rzecz poszukiwań i rozwoju tradycji słowa mówionego. Poszukiwania rozpoczął na Wydziale Folkloru i Mitologii na Harwardzie. Wiedzę o storytellingu pogłębił podczas konsultacji u międzynarodowych ekspertów, ale też u licznych opowiadaczy z Indii, USA, Kanady czy krajów afrykańskich.

W wyniku zaszczepionej przez podróże i studia w Polsce, Szwajcarii, Japonii i USA pasji opowiadania i kontynuowania tradycji ustnych otworzył w 2002 roku Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, którego jest dyrektorem. W ramach tego przedsięwzięcia organizuje spotkania, warsztaty i festiwale, uwrażliwiając słuchaczy na potrzebę dbania o niematerialne dziedzictwo kulturowe. Swoje autorskie programy opowiadań prezentuje w szkołach, placówkach dla dzieci, bibliotekach, domach kultury, na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, jak również w Polskim Radio. Jest twórcą klocków „MuBaBaO” i Maszyny Opowieści Obrazkowych służącej do digital storytellingu.

Malinowski prowadzi szeroko zakrojone badania etnograficzne związane z tradycją ustną i niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Efektem gromadzenia kolekcji opowieści i przekazów kulturowych z różnych stron świata są:

  • wystawy „Polskie tradycje ustne” i „Afrykańscy grioci – lokalna wiedza globalna mądrość”,
  • udział w powstaniu książki „Bajki znad Bugu, Narwi i Wisły”,
  • stworzenie największego zbioru bajek polskich w języku angielskim „Polish Folklore and Folktales” wydanego w 2009 roku w Stanach Zjednoczonych. Książka otrzymała Nagrodę AESOP Accolade przyznaną przez American Folklore Association.

W ramach stypendium UNESCO zrealizował wystawę „Amadou Hampate Ba” na temat jednego z największych pisarzy afrykańskich XX wieku. W 2006 roku za swoją działalność otrzymał nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizuje festiwale i warsztaty takie jak: Festiwal Sztuki Opowiadania „Tężnia Marzeń 2009” (nagrodzony w konkursie WIERZBA jako III najlepsza impreza plenerowa na Mazowszu), Festiwal Bajek Baśni i Opowieści „Czarodzieje Słowa”, Festiwal Działań Kreatywnych „Podwodne Żagle” we współpracy z Miejską Biblioteką w Łebie. Malinowski realizuje również autorskie projekty m.in. Zamek Króla Maciusia, którego celem jest propagowanie idei pokoju i dialogu międzykulturowego. Jest autorem cyklu spotkań „Bajkowa Europa” i „Bajkowy Świat”, zainicjowanych przez Ośrodek Debaty Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Organizuje Spotkania Bajkopodróżników oraz różne warsztaty: Sztuki Opowiadania „Tworzenie słowem”, Kreatywności „Kuferek osobliwości”, skutecznej prezentacji „Wizerunek z charyzmą”.

 

Festiwal organizowany jest w ramach projektu Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno, Ludzie, Książki” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie oraz Fundację „Arka” im. Józefa Wilkonia we współpracy z Centrum Kultury w Piasecznie oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Nagranie na licencji CC BY-SA 3.0 PL

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl