ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Warsztaty czerpania papieru

Data publikacji: 22/03/2022

W sobotnie przedpołudnie spotkaliśmy się w Oddziale dla dzieci i młodzieży na ekologicznych warsztatach tworzenia papieru czerpanego. Na wstępie dzieci odpowiadały na pytania co to jest papier i z czego się składa. Potrafiły wymienić wiele jego zastosowań w codziennym życiu. Następnie wspólnie zastanowiliśmy się jak wygląda proces tworzenia papieru oraz omówiliśmy pokrótce jego etapy.

Po części teoretycznej nadszedł czas na samodzielne wykonanie papieru. Uczestnicy rozrywali zużyte, zapisane kartki na małe elementy, z których stworzyliśmy tzw. pulpę potrzebną do wykonania nowych kartek. Następnie przy pomocy sita dzieci czerpały papier z naczynia, przenosiły go i odciskały na bawełnianych ściereczkach.

Całości warsztatów dopełniły piękne, kreatywne i ze starannością wykonane kolorowe okładki do różnego rodzaju notatników, pamiętników, książek czy komiksów.

Zajęcia przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze. Dzieci z zaangażowaniem wykonywały zadania oraz chętnie współdziałały z innymi uczestnikami.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.