ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warsztaty familijne “Dlaczego statki pływają?”

Data publikacji: 26/05/2023

17.05.2023r. Odbyły się fascynujące warsztaty podczas, których uczestnicy mogli się zagłębić w tajemniczy świat statków. Przy użyciu wizualnych materiałów, oraz akcesoriów rzeczywistych wymiarów, prowadzące wyjaśniły dzieciom odpowiedź na pytanie przewodnie warsztatów “Dlaczego statki pływają?”. Uczestnicy podjęli się zadań podczas, których wykorzystali wiedzę nabytą podczas części teoretycznej. Dzieci jak i dorośli dostali zadania wykorzystujące koordynację ruchową w tym rzucanie koła ratunkowego, czy wiązanie węzła ratowniczego.

Na koniec warsztatów przed młodymi odkrywcami było wielkie wyzwanie, wydobyć wrak statku, który skrywa skarb. Oczywiście misja zakończyła się sukcesem.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl