ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Warsztaty “Komunikacja empatyczna w czterech krokach”

Data publikacji: 01/07/2021

“Komunikacja empatyczna w czterech krokach” to cykl warsztatów dla dorosłych, który odbył się w czerwcu w naszej Bibliotece. Wspomnienia o nim wciąż budzą przyjemne emocje.

Były to cztery fantastyczne spotkania, których celem było przyjrzenie się temu, co służy naszym relacjom i naszej komunikacji. Uczestnicy na kolejnych spotkaniach zastanawiali się, dlaczego warto odróżniać fakty od ocen czy interpretacji, dlaczego ważne jest dostrzeganie i nazywanie emocji, a także sprawdzanie, jakie potrzeby kryją się za tymi emocjami. Ponadto, mieli możliwość dowiedzieć się jak ta świadomość może przybliżać ich do życia, w którym jest więcej autentyczności, sprawczości i więcej relacji opartych na szacunku i zaufaniu.
 
Prowadząca ten cykl Agnieszka Podleśna, coach i trenerka komunikacji empatycznej, podczas spotkań korzystała z Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication), czyli podejścia Marshalla Rosenberga, amerykańskiego psychologa, psychoterapeuty i mediatora. Liczna grupa uczestników odkryła NVC jako niezwykle inspirującą i ubogacającą metodę, a warsztaty jako bardzo wspierającą formę nauki i rozwoju.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.