ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warsztaty LEGO – Multicentrum

Data publikacji: 18/05/2022

Jest rok 2131. Mars został skolonizowany, a ludność terra formuje jego powierzchnię, tak aby warunki do życia były coraz bardziej sprzyjające. Zwiększają temperaturę, podnoszą poziom tlenu,  a także rozwijają gospodarkę hydrologiczną planety. Na równi z tym rozwija się inna sfera życia, czyli kultura i rozrywka. Wbrew opiniom  książka papierowa nie została wyparta przez elektroniczną. Następuje odrodzenie sztuki drukarskiej. Biblioteki powiększają swoje księgozbiory, aby zaspokoić coraz większe zapotrzebowanie na słowo pisane. Przed naszymi inżynierami natomiast stanęło wyzwanie. Wyzwanie polegające na zbudowaniu inteligentnych pojazdów wyposażonych w najnowszej generacji czujniki i sztuczną inteligencję, To dzięki nim każdy otrzyma swoją ulubioną książkę w odpowiednim terminie. Mars, choć coraz bardziej przyjazny nadal stanowi wyzwanie, a pojazdy muszą być przygotowane na zmiany warunków atmosferycznych, a także poruszanie się po trudnym terenie. Czy naszym inżynierom się uda? Czy zaprojektują i zaprogramują odpowiedni BIBLIOWÓZ?! Czasu jest coraz mniej, a zamówień na dobrą literaturę w Bibliotece przybywa! Do działa!

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział i zapraszamy na kolejne warsztaty z inżynierii i programowania z wykorzystaniem LEGO MINDSTORMS EV3. Zapraszamy do Multicentrum!

 

Multicentrum Biblioteki Publicznej w Piasecznie – polajkuj i zaobserwuj nas na:

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl