ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Warsztaty literackie z Wojciechem Chmielarzem

Data publikacji: 29/09/2021

W dniach 17 i 24 września w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 w sali szkoleniowej na pierwszym piętrze odbyły się warsztaty literackie z Wojciechem Chmielarzem.

W trakcie dwóch spotkań Wojciech Chmielarz podzielił się z uczestnikami tajnikami swojego warsztatu pisarskiego. Pierwsza część zawierała elementy merytoryczne – autor zaznajomił uczestników z zasadami pisania, technikami budowania napięcia. Podzielił się swoimi sposobami na radzenie sobie z brakiem weny twórczej. Przedstawił zasady działania na rynku literackim i udzielił cennych wskazówek, które mogą być przydatne dla debiutujących pisarzy.

Drugie spotkanie miało charakter warsztatowy. Po krótkim wprowadzeniu na temat specyfiki tworzenia powieści kryminalnej, uczestnicy spotkania pod okiem mistrza kryminałów tworzyli scenariusze, a następnie początki własnych książek. Wojciech Chmielarz był bardzo pomocny, udzielał wskazówek, wyjaśnień i na bieżąco czuwał nad powstającymi pracami.

Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom, uczestnicy zdobyli niezbędne umiejętności i rozbudzili w sobie literacką wenę, która nie pozwoli im poprzestać na początkowych fragmentach książek. Może dzięki warsztatom z Panem Wojciechem Chmielarzem doprowadzą do końca swoje twórcze projekty, a my, za jakiś czas z dumą będziemy opowiadać, że debiutująca pisarka czy pisarz swoje pierwsze kroki literackie stawiali w naszej bibliotece.

Warsztaty były zorganizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

Belka logotypowa

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.