ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warsztaty: Mobilna gra terenowa – Szlakiem Powstania Styczniowego

Data publikacji: 15/05/2023

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 6, 7 i 8 na warsztaty tworzenia mobilnej gry terenowej!

Podczas warsztatów grupa uczestników wraz z trenerem z firmy Good Games, przy pomocy aplikacji ActionTrack, zaprojektuje zagadki i zadania do mobilnej gry terenowej “Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Piaseczyńskiej”.

Za udział w warsztatach uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia warsztatów projektowania mobilnych gier terenowych.

Warsztaty odbędą się w dniach 5 – 7 czerwca, w godzinach 14.00 – 18.00, w Bibliotece Głównej przy ul. Jana Pawła II 55.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć ją do Oddziału dla Dorosłych Biblioteki Głównej lub przesłać mailowo na adres cemdorosli@biblioteka-piaseczno.pl. Zgłoszenie do wzięcia udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów. Liczba miejsc jest ograniczona!

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Piaseczyńskiej” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864″.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl