ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warsztaty „Niewidomy – nie widzę problemu” z Sebastianem Grzywaczem

Data publikacji: 29/03/2023

W poniedziałkowe przedpołudnie w sali widowiskowej Biblioteki Głównej CEM odbyło się spotkanie z Panem Sebastianem Grzywaczem „Niewidomy – nie widzę problemu”.

Gośćmi wydarzenia byli uczniowie z klas 3 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piasecznie, klasy 2 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach oraz klasa 2 Akademii Rosenberga w Łoziskach.

Pan Sebastian jest osobą ociemniałą – stracił wzrok w wyniku wypadku motocyklowego 15 lat temu. Na co dzień towarzyszy mu pies przewodnik rasy Chesapeake Bay retriever – Waldek.

Podczas warsztatów poruszone zostały kwestie odpowiednich zachowań wobec psów asystujących. Pan Sebastian pokazał również, jak osoba z niepełnosprawnością wzroku korzysta z telefonu, social mediów i nowoczesnych technologii. Opowiedział o ograniczeniach tkwiących w naszych głowach – czyli o tym, jak trenuje krav magę, boks, skacze ze spadochronem czy jeździ konno. Sam temat niepełnosprawności wzroku, stanowił pretekst do rozmowy o empatii, otwartości, a także mobilizował do wzmożonej kreatywności. Była również mowa o samoakceptacji, radzeniu sobie z trudnymi emocjami, a także przeciwdziałaniu przemocy.

Warsztaty organizowane w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl