ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warsztaty psychologiczno-relaksacyjne

Data publikacji: 10/02/2023

W piątek, 27 stycznia 2023, odbyły się warsztaty relaksacyjno-medytacyjne z psycholog Bożeną Stępień. Podczas spotkania prowadząca uczuliła uczestników na sygnały, jakie wysyła ciało, gdy przez dłuższy czas odczuwamy napięcie oraz przedstawiła objawy stresu chronicznego. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w reakcji na stres.

Następnie prowadząca zaprezentowała kilka ćwiczeń relaksacyjnych i technik medytacji. Uczestnicy spotkania mieli okazję poćwiczyć prawidłowe oddychanie, które niezbędne jest do przywracania naszego organizmu do stanu równowagi.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl