ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warsztaty – Solidarność ma znaczenie

Data publikacji: 12/05/2021

Biblioteka Publiczna wraz z Polska Fundacją im. Roberta Schumana organizuje bezpłatne warsztaty dla młodzieży “Solidarność ma znaczenie – Jak polityka spójności wzmacnia europejską solidarność”.

Warsztaty odbędą się 20 maja w godzinach 8.50–10.25 w formie online na platformie Zoom. Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. rot. Witolda Pileckiego w Piasecznie.

Tematem przewodnim będą wartości europejskie, polityka spójności oraz obecność Unii Europejskiej w danym regionie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl