ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warsztaty STEM / Майстер-клас STEM

Data publikacji: 14/03/2023

Zapraszamy dzieci z Polski i Ukrainy na bezpłatne warsztaty STEM – Robotyczna Ręka. Aby zapisać się na zajęcia opiekun/rodzic powinien uzupełnić Kartę Zgłoszenia dostępną w Multicentrum. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu warsztatów.

Запрошуємо дітей 8 – 10 років з Польщі та України на безкоштовні майстер-клас STEM-року робота. Для участі дитини в заняттях одному з батьків, або опікунові треба заповнити Анкету Учасника занять через в Мультіцентрі. Заповнена заявка є підтвердженням ознайомлення та згодою з Регламентом.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінф ормаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.

#FRSI_BibliotekaDlaWszystkich


#RóżniRówniWażni


#FRSI_Бібліотекадлякожного

#РізніРівніВажливі

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl