ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Warsztaty szycia na maszynie – odcinek II

Data publikacji: 07/04/2022

Drugie warsztaty “Szycia na maszynie” uświadomiły uczestnikom, jak dużo czasu zajmują wszelkie prace przygotowawcze, zanim usiądziemy przy maszynie. Każdy uczestnik wykonał własny projekt sowy. Wspólnie określiliśmy różnice między formą a szablonem. Wykonanie szablonu wcale nie było prostym zadaniem, pomimo to zostało zakończone sukcesem. Po zapoznaniu z zasadami krojenia wspólnie wycięliśmy brązowe elementy sowy. Kolejny poznany termin to “fastryga”. Tym sposobem przyszliśmy kilkuwarstwowe oczy sowy. Na następnych warsztatach wykroimy i przyszyjemy piórka oraz zaszyjemy i wypełnimy nasze maskotki. Czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.