ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warsztaty tworzenia materiałów graficznych dla bibliotekarzy

Data publikacji: 25/10/2022

W poniedziałek, 17 października, mieliśmy kolejną okazję do podnoszenia swoich kompetencji. Wraz z pracownikami z instytucji partnerskich nasi bibliotekarze uczestniczyli w warsztatach tworzenia materiałów graficznych i prezentacji multimedialnych.

Podczas warsztatów ćwiczyliśmy umiejętności związane z codzienną, choć nie dla wszystkich oczywistą, pracą bibliotekarza. Dowiedzieliśmy się jak dobrze projektować ulotki i plakaty informujące o naszych wydarzeniach oraz w jaki sposób tworzyć atrakcyjne wystawki promujące literaturę. Aby pobudzić naszą kreatywność, prowadzący szkolenie nie skupili się wyłącznie na pracy przy komputerze. W pierwszej części warsztatów projektowaliśmy plakaty metodą kolażu. Następnie uczyliśmy się również jak stworzyć grafikę do mediów społecznościowych w taki sposób, by reklama naszych wydarzeń była jak najbardziej skuteczna i dotarła do szerokiego grona odbiorców.

W naszej pracy często przygotowujemy również prezentacje multimedialne. Umiejętność stworzenia estetycznej i czytelnej prezentacji przydaje się między innymi gdy wymieniamy się wiedzą z innymi bibliotekami. Z tego powodu druga część szkolenia była przeznaczona ćwiczeniu sprawnego tworzenia prezentacji w programach Power Point i Canva. Uczestnicy szkolenia poznali wiele tricków skracających czas pracy nad prezentacją i pomagających stworzyć spójną całość z wielu slajdów.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl