ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Warsztaty z Ewą Gorzelak: Przytul siebie

Data publikacji: 14/11/2022

W ostatni piątek października i pierwszy piątek listopada odbyły się warsztaty w ramach cyklu “Przytul siebie”, poprowadzone przez Ewę Gorzelak, aktorkę i trenerkę warsztatu psychologicznego. Spotkania miały na celu skłonienie uczestniczek do refleksji i poznania siebie poprzez odpowiednie ćwiczenia i psychoedukację. W warsztatach wzięło udział 15 osób. 

Samoświadomość to potężne narzędzie, dzięki któremu można przejść przez życie lepiej rozumiejąc swoje wartości, emocje i sygnały wysyłane przez ciało. Pielęgnując wdzięczność doceniamy dobro jakie nas otacza i uczymy się z niego korzystać.

Podczas warsztatów prowadząca przeprowadziła uczestniczki przez kilka poziomów samoświadomości. Dzięki wspólnym rozmowom i ćwiczeniom, panie biorące udział w cyklu spotkań mogły lepiej poznać siebie, swoje potrzeby i nauczyć się jak zaopiekować się własną osobą. Umocnienie poczucia osobistej odpowiedzialności za siebie samą poprzez dostrzeganie własnych potrzeb i nauczenie się ich zaspokajania, pogłębienie świadomości własnego oddechu, przeanalizowanie posiadanych zasobów – to wstęp do lepszego życia. Kilkugodzinne warsztaty to początek pracy nad sobą – uczestniczki zdobyły jednak umiejętności, które pomogą im żyć „tu i teraz” na każdym etapie ich dalszego życia.

Cykl warsztatów został zorganizowany w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.