ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warsztaty z Małymi Ogrodnikami – Jesienne kolaże naturą inspirowane

Data publikacji: 11/10/2021

Just in Nature – Mali Ogrodnicy zapraszają do Oddziału dla dzieci i młodzieży na nowy cykl warsztatów. Pierwsze spotkanie Jesienne Kolaże – naturą inspirowane odbędzie się 8 listopada o 16:30. Zajęcia dedykowane są dzieciom od 4 do 6 lat. Warsztaty odbędą się stacjonarnie w reżimie sanitarnym. Koszt zajęć 10 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: (22) 484 21 47 i mailowo: cemdzieci@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

W dniu warsztatów należy wypełnić Oświadczenie Covid-19.

Mali Ogrodnicy - Jesienne kolaże naturą inspirowane

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl