ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wchodzimy do sieci

Data publikacji: 04/05/2022

Kolejne zajęcia z obsługi komputerów za nami! Tym razem grupa początkująca zajmowała się poznawaniem internetu. Mówiliśmy o mailach i bezpieczeństwie w sieci. Pytaniom nie było końca! Grupa zaawansowana natomiast rozmawiała o sensie tworzenia zapasowych adresów e-mail i sprawdzała moc hasła. Za tydzień czekają nas kolejne fascynujące zajęcia, podczas których zgłębiać będziemy techniki m.in. Canvy.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.