ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

We learn English! zajęcia językowe w ramach programu PO WER

Data publikacji: 02/02/2021

Od listopada rozpoczęliśmy realizację kursu online języka angielskiego z przygotowaniem kulturowym dla grupy sześciu bibliotekarzy z Biblioteki Publicznej w Piasecznie, w ramach przygotowania do wyjazdu na dwutygodniowy kurs języka angielskiego w Maltalingua School of English na Malcie. Kurs jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach projektu „Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych” „Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!”.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl