ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wernisaż Historii Odnalezionych

Data publikacji: 11/01/2021

Stowarzyszenie Rodziców TU z Zalesia Górnego wraz z Biblioteką Publiczną w Piasecznie prowadzi międzypokoleniowy projekt Historie Odnalezione. Bierze w nim udział młodzież, seniorzy i wszyscy pasjonaci historii lokalnej. Swoimi wspomnieniami mieszkańcy dzielili się już podczas wirtualnego spotkania w grudniu, teraz czas na wystawę tegorocznej edycji projektu. Zapraszamy do filii biblioteki w Zalesiu Górnym od 18 stycznia.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.