ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wernisaż wystawy grafik Michała Dębskiego

Data publikacji: 01/03/2023

W piątkowe popołudnie w Bibliotece Głównej przy ul. Jana Pawła II 55 odbył się wernisaż wystawy grafik piaseczyńskiego artysty Michała Dębskiego.

Licznie przybyłych gości powitała pani Mariola Strzelczyk – kierownik Oddziału dla dzieci i młodzieży.

Grafik podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wystawy “Tworzone z wyobraźni. Retrospekcja.” Powiedział również kilka słów na temat swoich prac. Artysta został bardzo ciepło przyjęty i obdarowany kwiatami.

Prace Pana Michała wywołały żywą dyskusję. Autor odpowiadał na liczne pytania gości dotyczące jego prac i etapu ich tworzenia.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl