ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wernisaż wystawy malarstwa Anny Marks

Data publikacji: 10/05/2022

W piątkowy wieczór, 6 maja 2022 roku w Bibliotece Głównej przy ul. Jana Pawła II 55 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa autorstwa lokalnej artystki Anny Marks. Wydarzenie odbyło się w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Licznie przybyłych gości powitała pani Mariola Strzelczyk – kierownik Oddziału dla dzieci i młodzieży. Pokrótce przedstawiła autorkę wystawy. Następnie głos zabrała pani Anna Marks. Autorka podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wystawy oraz powiedziała kilka słów na temat swoich obrazów. Po przemówieniach artystka została bardzo ciepło przyjęta i obdarowana kwiatami.

Po powitaniu przyszedł czas na oglądanie wystawy. Każdy mógł dokładnie przyjrzeć się wystawionym pracom i porozmawiać z ich autorką. Na przybyłych gości czekał również słodki poczęstunek. Całe spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. W związku z dużym zainteresowaniem będziemy starać się zorganizować w przyszłości kolejne wystawy.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl