ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

What to do in the summer? – warsztaty z językiem angielskim

Data publikacji: 29/05/2023

Oddział dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej CEM zaprasza na warsztaty o tematyce wakacyjnej w języku angielskim “What to do in the summer?”.

Lato się zbliża, robi się coraz cieplej. Co możemy robić latem? Na zajęciach, poprzez ćwiczenia językowe, dzieci poznają różne rodzaje letnich aktywności, ich nazwy i zasady.

Spotkanie odbędzie się 17 czerwca (sobota) o godzinie 12:00.

Zajęcia dedykowane są dzieciom w wieku od 7 do 10 lat. Koszt zajęć: 20 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl